Contoh Kata Sambutan Tuan Rumah

Di kehidupan sehari-hari seringkali kita menyelenggarakan sebuah acara yang diadakan di rumah kita sendiri.

Contoh Kata Sambutan Tuan Rumah
5+ Kata Sambutan Tuan Rumah Acara Syukuran, Tahlilan, Pengajian, dll. | © Pexels.com

Contoh acara yang sering diadakan yaitu seperti acara pengajian, arisan, lamaran, buka bersama, hingga perkumpulan keluarga untuk menjalin silahturrahmi.

Untuk itu, menjadi tuan rumah haruslah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Salah satu yang tidak boleh lupa disiapkan adalah kata sanbutan sebelum memulai acara.

Sambutan tuan rumah tentunya bersifat wajib jika acara tersebut bersifat formal. Hal tersebut karena sebagai wujud sopan santun untuk menyambut tamu yang sudah hadir serta ditujukan untuk mempersilahkan acara untuk di buka. Lalu, apa saja contoh contoh kata sambutan tuan rumah?

Bagi Anda yang akan menjadi tuan rumah, berikut akan kami sajikan contoh sambutan tuan rumah dalam artikel ini. Mari kita simak!

Kata sambutan tuan rumah singkat pada dasarnya memuat salam pembuka, ucapan terimakasih kepada para tamu undangan, dan juga diakhiri dengan permintaan maaf jika ada kekurangan dalam acara.

Adapun sebagai pembicara, kata sambutan tuan rumah singkat ini tidak harus dibacakan oleh tuan rumahnya langsung, tapi dapat juga melalui perwakilan tuan rumah.

5+ Kata Sambutan Tuan Rumah Yang Simpel

Contoh Sambutan Tuan Rumah
Contoh Sambutan Tuan Rumah | © Pexels.com

Contoh sambutan tuan rumah yang simpel untuk berbagai acara dapat dilihat yaitu sebagai berikut.

Contoh Sambutan Tuan Rumah Singkat 1

Contoh pertama ini bisa Anda gunakan untuk kata sambutan tuan rumah acara syukuran, pengajian, doa bersama ataupun yang lainnya.


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin …

Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang dengan karunia-Nya memberikan kita semua kesempatan untuk hadir di tempat ini. Tidak lupa, salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Bapak ibu yang saya muliakan izinkanlah saya…. (nama) selaku tuan rumah mengucapkan terimakasih yang tak terkira kepada hadirin sekalian karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di kediaman… dalam acara…

Semoga acara ini berlangsung dengan baik dan hadirin dapat mendapatkan keberkahan di dalamnya. Tak luput saya/kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam acara ini terdapat kekeliruan baik dari tempat, ucapan, hingga sajian yang kami hidangkan. Kami mohon maklum.

Demikian sambutan saya/kami selaku tuan rumah. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap. Wabilahit taufiq wal hidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baca :


Kata Sambutan Tuan Rumah Singkat 2

Untuk kata sambutan kedua ini cocok untuk acara pengajian atau acara lainnya yang ada ceramah di dalamnya. Berikut contohnya:


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin …

Yang terhormat… (nama) yang sama-sama telah kita nantikan tausiyahnya,

Yang terhormat … selaku ketua majelis taklim

Yang terhormat.. RT/RW

Dan jama’ah sekalian yang dirahmati Allah

Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan untuk berkumpul di rumah saya ini dalam rangka…. tanpa halangan suatu apapun

Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat nanti.

Kami sekeluarga mengucapkan terimakasih banyak atas kehadiran bapak/ibu sekalian semoga amal ibadah hadirin sekalian diterima oleh Allah. Kami juga sangat mengharapkan doa agar keluarga kami juga diberikan keselamatan dunia dan akhirat.

Tak lupa saya sekeluarga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyambut hadirin sekalian. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Kata Sambutan Tuan Rumah Singkat 3

Contoh ini bisa Anda gunakan untuk kata sambutan tuan rumah acara tahlilan, pengajian, dan lain-lain.


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat..

Serta yang terhormat hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami sekeluarga kepada bapak/ibu saudara sekalian.

Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT, karena limpahan rahmat, hidayah, inayah sehingga pada malam hari ini, bapak/ibu sekalian dapat memenuhi undangan di kediaman kami.

Adapun maksud kami mengundang bapak/ibu sekalian adalah untuk….

Mudah-mudahan dari acara ini memberikan keberkahan kepada kita semua dan tentunya selalu dalam lindungan Allah SWT.

Solawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan pada pengikut-pengikutnya hingga Yaumil Akhir.

Kami sekeluarga berterimakasih kepada hadirin karena keikhlasannya menyempatkan waktu memenuhi undangan serta kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam menyambut masih banyak kekurangan. Demikian sambutan saya, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Kata Sambutan Tuan Rumah Pengajian Singkat 4


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil ‘alamin

Wabihi nasta’iinu ‘ala umuurid dunia wad diin

Wasshalatu wassalamu ‘ala asyrofil anbiya-I wal mursalin

Wa’ ala aalihi wa sohbihi ajma’in. Amma ba’du

Yang kami hormati.. dan semua yang hadir yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Marilah kita panjatkan puji kepada Allah SWT atas nikmatnya.. Dimana berkumpulnya kita di tempat ini tidak lain berasal dari nikmat Allah SWT kepada kita.

Salawat serta salam tidak lupa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa kita dalam cahaya yang sebelumnya gelap gulita.

Bapak/ibu, berkumpulnya kita di tempat ini yaitu dalam rangka pengajian memperingati … mudah-mudahan pertemuan ini dapat menyambung tali kasih silaturahmi serta diberikan keberkahan dan keridoan Allah SWT.

Saya disini mewakili tuan rumah dan keluarga mengucapkan permohonan maaf apabila ada kekhilafan dalam tutur kata, tempat, dan jamuan. Itu saja yang saya sampaikan, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Kata Sambutan Tuan Rumah Yang Simpel 5

Contoh sambutan tuan rumah berikut adalah sambutan yang digunakan untuk membuka acara tasyakuran lahiran anak:


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil ‘alamin..

Wassholatu wassalamu ‘ala sayyidinaa muhammadin wa ‘ala alihi wa sohbihi ajmain. Amma ba’du

Yang kami hormati Guru kami.. (nama)

Yang kami hormati bapak ketua RW/RT.. (nama)

Yang kami hormati para alim ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, sanak famili, serta jama’ah bapak/ibu yang tak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu namun tak mengurangi rasa hormat dan ta’dzim kami kepada hadirin sekalian.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka tasyakuran atas kelahiran putra kami pada hari… tanggal…

Alhamdulillah berkat karunia Allah anak kami lahir dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun.

Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umat-umatnya hingga yaumul qiyamah nanti. Aamin.

Bapak/ibu yang kami hormati, disini kami sebagai sohibul hajat selain sangat bersyukur kepada Allah SWT, kami juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada hadirin sekalian atas limpahan do’a dan kehadiran bapak/ibu yang telah memenuhi undangan kami.

Semoga niat baik bapak/ibu sekalian dibalas oleh Allah SWT, dipermudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan serta rido-Nya.

Selanjutnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada sambutan dan jamuan yang kurang berkenan di hati bapak/ibu, sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.

Terakhir, kami mohon kepada bapak/ibu berkenan mendoakan putra kami semoga Allah ta’ala menjadikan putra kami anak yang sholeh, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama dan negara. Semoga hajat dan harapan kita semua dikabulkan oleh Allah SWT.

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Kata Sambutan Tuan Rumah Acara Tahlilan 6

Adapun untuk contoh sambutan tuan rumah berikut adalah khusus untuk acara tahlilan atau pengajian mengenang almarhum/almarhumah. Berikut adalah contohnya:


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya hingga kita berkumpul di tempat ini tanpa suatu halangan apapun.

Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan yang telah kita rasakan pada saat ini.

Saya mewakili tuan rumah mengucapkan ribuan terimakasih atas kehadirannya dalam acara yasinan yang bertempat di rumah… kami memohon doa untuk almarhum/almarhumah… supaya mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, diampuni dosanya, dijauhkan dari siksa neraka, serta diterima segala amalnya. Amin Allahumma Amin.

Semoga bapak/ibu yang telah berkenan mendoakan almarhum/almarhumah juga turut mendapatkan amal soleh dan diridoi oleh Allah SWT.

Bapak… mohon maaf apabila dalam penyediaan tempat dan hidangan ada yang tidak berkenan serta ada pengucapan atau tindakan saya yang menyinggung perasaan bapak saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan saya. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baca :Demikian kata sambutan tuan rumah yang simpel serta mudah dihafal oleh Anda semua selaku tuan rumah. Semoga bermanfaat!

Leave a Comment